Hvad er ROAS?

ROAS er en forkortelse for Return On Advertising Spend, og det er en metode, som du kan bruge til at måle effekten af dine betalte annoncer. ROAS beregnes ved at dividere omsætningen fra dine annoncer med den samlede sum, du har brugt på annoncering. ROAS fortæller dig, hvor meget omsætning du får for hver krone, du investerer i markedsføring. Det er vigtigt at måle ROAS, da det giver et indblik i, hvor effektiv din markedsføring er til at generere omsætning. ROAS kan hjælpe dig med at træffe beslutninger om, hvor du skal investere dine marketingkroner for at få den største omsætningsvirkning. ROAS kan bruges som et udgangspunkt for at justere og optimere din markedsføring, så du får mest muligt ud af din investering. ROAS er dog ikke et perfekt mål, da der er mange andre faktorer, der spiller ind, når det kommer til at måle effekten af markedsføring. Men ROAS er et godt udgangspunkt, og du bør altid benytte dig af denne metode, når du måler effekten af din markedsføring.

 

Hvordan får du god ROAS?

Der findes ikke et entydigt svar på, hvad en god ROAS er. Der er mange faktorer, som spiller ind – men helt lavpraktisk tjener du penge, når den er positiv. Typisk vil en ROAS på 4 være god hos nogle virksomheder, hvorimod en ROAS på 10 anses som god i andre. Det er altså vigtigt, at du tager din egen virksomhed i betragtning og analyserer, hvad en god ROAS for dig vil være. Gør du det, kan du få et indblik i, om annonceringen er en god investering for din virksomhed. Hvis du gerne vil have en bedre ROAS, kan du gøre flere ting: For det første kan du forsøge at forbedre dine kampagner ved f.eks. at teste nye budskaber eller målgrupper. For det andet kan du sørge for, at dine kampagner er sat rigtigt op, så du ikke bruger mere penge end nødvendigt – og endelig kan du se på, hvordan ROAS hænger sammen med andre parametre som f.eks. din virksomheds omsætning og overskud.